LC Tartu Toome

D-120 Estonia, klubi nr  064152                                                                                 

Charter Night:

05.05.2001

  

STIPENDIUM

erivajadusega noore toetuseks

silmapaistva teo eest õppetöös või huvitegevuses

  

Stipendiumi taotlemise põhimõte 

 

LC Tartu Toome soovib toetada ja tunnustada  erivajadusega  noorte  aktiivset osalemist  õppetöös ja huvitegevuses.  Samuti soovib klubi juhtida tähelepanu erivajadustega  inimeste  tegevustele ja nende toetamise vajadusele ühiskonnas  ning tutvustada heategevuslikku rahvusvahelist  lionsliikumist.

 

Taotluse tingimused

Stipendiumit võib taotleda erivajadusega  noorele vanuses kuni 19 aastat. Noor peab olema saatnud  2020. aasta jooksul  korda  silmapaistva teo õppetöös või huvitegevuses (nt  sport, käsitöö, muusika, kunst jne). Taotlust saavad esitada lionsklubid, koolid ja  huviringide esindajad.  Taotluse esitaja peab  olema IV regioonist (s.o Tartuma, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa,  Jõgevamaa). Taotlus peab olema hästi põhjendatud ja sellele tuleb lisada  saavutust kinnitavad dokumendid ja /või fotod/ videod.

Stipendiumi väärtus

Stipendiumi väärtus on 1000 eurot. Stipendium on ühekordne ja see antakse üle korraga.

Taotluse tähtaeg

  1. aprill  2021.

Esitamise kord

Taotlus ja  saavutusi kinnitavad dokumendid   palume  esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult LC Tartu Toome presidendile Maila Lubi lctartutoome@gmail.com.

Stipendiumi määramise žürii

Stipendiumi saaja valib välja  3-5 liikmeline žürii, kuhu kuuluvad   klubi president Maila Lubi  ja koostööpartnerid. 

 Stipendiumi saamiseks on  vajalik žürii üksmeelne heakskiit.

 

Otsusest teavitamine ja stipendiumi üleandmine

Žürii otsusest teavitatakse  hiljemalt 1.mail 2021. Stipendiaadi nõusolekul teavitatakse avalikkust meedias (k.a. lionite kodulehtedel, ajakirjanduses jm) stipendiumi määramisest.

Stipendium antakse üle LC Tartu Toome charteril 05.05.2021 või muul sobival ajal.

  

Maila Lubi

LC Tartu Toome president 2020/2021

Tel + 372 58 00 27 46, lctartutoome@gmail.com.